Nieuwe genetische testen

 In Nieuws

Primary Open-Angle Glaucoma (POAG) is een vorm van glaucoom die wordt veroorzaakt doordat de afvoer van kamerwater door een anatomische afwijking niet goed verloopt. Nieuw in ons aanbod is de POAG-test specifiek voor de Petit Basset Griffon Vendéen. Het testnummer is 8452, net als de POAG-test voor andere rassen, maar uiteraard voeren we altijd de rasspecifieke mutatie uit.

Bij Belgische Herdershonden waren al drie vormen van ataxie genetisch te testen, welke bekend staan onder de afkortingen SDCA1, SDCA2 en CJM. Niet alle gevallen van ataxie bleken echter nog verklaard te kunnen worden met deze mutaties. In samenwerking met prof. Leeb van de universiteit in Bern, is nu een aanvullende neurologische aandoening genetisch in kaart gebracht. Deze mutatie veroorzaakt Central-nervous-system-Atrophy with Cerebellar Ataxia (CACA). Het testnummer is 8697.

Bij de Maine Coon hebben we in samenwerking met prof. Giger van de universiteit van Pennsylvania de genetische achtergrond van Factor XI deficiëntie opgehelderd. Factor XI is onderdeel van de bloedstolling. Lijders aan een factor XI deficiëntie hebben een verstoorde bloedstolling, bijvoorbeeld na een verwonding of operatie. Het testnummer is 8729.