Een samenwerking met ons is erg eenvoudig! U hoeft zich niet van tevoren te registreren en wij werken niet met contracten. Onze voorwaarden zijn dus voor iedereen gelijk. U kunt op ieder moment iets insturen. Neem het monster af, vul ons formulier in en stuur het op. Hieronder lichten we dit nog iets verder toe voor dierenartsenpraktijken. Voor meer informatie voor particulieren verwijzen we u naar ‘DNA-testen’ in het menu bovenaan de pagina.

1. Monstername

Kies welke testen u wilt aanvragen. Neem vervolgens het juiste monster af. Gedetailleerde informatie over de keuze van het monstertype en de juiste behandeling van het monster na afname vindt u HIER

2. Formulier invullen

Indien u nog geen aanvraagformulieren heeft, kunt u ons bellen of mailen zodat we ze u kunnen toesturen, digitaal of per post. Vul de praktijkgegevens en de gegevens van de patiënt in. Wat betreft de gegevens van de eigenaar volstaat in de meeste gevallen de klantcode in plaats van de volledige gegevens i.v.m. de AVG. Uitzonderingen hierop zijn onderzoeken voor genetica en de rabiëstiter. Vink de gewenste test(en) aan.

3. Verzenden

Stuur het monster met aanvraagformulier in een juiste verpakking naar ons op. Voor gedetailleerde informatie klik HIER

4. Testresultaten

De resultaten worden op de door u gekozen manier verzonden: per e-mail en/of per post. Voor onze klanten hebben we ook een mobiele LABOKLIN-applicatie beschikbaar, waardoor u snel de resultaten kunt inzien!

5. Laboratoriummaterialen

Het is niet verplicht om onze materialen te gebruiken voor het inzenden; alternatieve bloedbuisjes, swabs enz. kunnen wij meestal ook verwerken. Nieuwe klanten krijgen een startpakket met de benodigde materialen (bloedbuizen, swabs, beschermende verpakking, enz.) toegestuurd om het materiaal te verzenden. Als u meer materialen nodig heeft, kunt u deze één keer per maand kostenloos bestellen via de laatste pagina van het aanvraagformulier. U kunt ook per e-mail of telefonisch bestellen.

6. Prijzen, facturen en betalingen

Voor de prijzen van de onderzoeken kunt u contact met ons opnemen, zodat we u een prijslijst kunnen toesturen. De factuur wordt altijd gestuurd naar de opdrachtgever, dus de aanvragende dierenarts/praktijk/kliniek, tenzij dit nadrukkelijk anders is aangegeven en het aanvraagformulier hier de mogelijkheid toe biedt.

Moet – in afwijking van deze algemene regel – de factuur naar de eigenaar van de patiënt gestuurd worden (genetische onderzoeken), dan kunt u dit op het aanvraagformulier aanvinken en invullen. Hierbij moeten de gegevens van de eigenaar duidelijk leesbaar en volledig ingevuld worden. Tevens moet de eigenaar zijn handtekening op het formulier geplaatst hebben. Bij het ontbreken van één of meerdere van deze gegevens, wordt de factuur aan de aanvragende dierenarts/praktijk/kliniek gericht.

Alle uitgevoerde onderzoeken worden per maandfactuur aan u doorberekend. Op de factuur staat elk onderzoek afzonderlijk weergegeven, inclusief de prijs en de namen van eigenaar en dier om verwerking in uw boekhouding te vergemakkelijken. U krijgt van ons een korting afhankelijk van het totaal netto bedrag; de hoogte van de korting is terug te vinden in onze catalogus. We hebben de mogelijkheid tot automatische incasso.

7. Aanvullend onderzoek van eerder ingezonden monsters

Aan het bijbestellen van een extra test zijn geen administratiekosten verbonden! Hoe lang wij monsters bewaren hangt af van het soort monster. Zo bewaren wij bijvoorbeeld serum- en bloedmonsters 10 werkdagen. Gedurende deze periode kunt u aanvullende onderzoeken aanvragen, vooropgesteld dat er nog voldoende materiaal over is om de testen uit te voeren! Bij het aanvragen van aanvullend onderzoek is het fijn als u het rapportnummer en/of uw klantnummer bij de hand heeft.

8. Algemene Voorwaarden en Privacy

Onze Algemene Voorwaarden vindt u hier. Alle klantgegevens worden door ons opgeslagen en verwerkt in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Voor meer informatie verwijzen wij u naar onze privacyverklaring.